Cennik

Nazwa zabiegu Cena
Galwanizacja 7 zł
Jonoforeza 8 zł
Prądy Interferencyjne 8 zł
Prądy Tens 8 zł
Prądy Traberta 8 zł
Elektrostymulacja 8 zł
Tonoliza 8 zł
Prądy Kotza 8 zł
Prądy Diadynamiczne 8 zł
Ultradźwięki 8 zł
Fonoforeza 9 zł
Magnetronik 8 zł
Terapuls 5 zł
Laser 10 zł
Lampa Sollux 7 zł
Lampa Bioptron 5 zł
Krioterapia CO2 10 zł
Krioterapia Azot 12 zł
Parafina 8 zł
Kąpiel Perełkowa 15 zł
Kąpiel Perełkowa z borowiną 20 zł
Masaż wirowy kończyny górne 10 zł
Masaż wirowy kończyny dolne 10 zł
Masaż wirowy kończyny dolne i kręgosłup 15 zł
Masaż podwodny 15 zł
Masaż wibracyjny 10 zł
BOA 25 zł
Kąpiel w suchym CO2 10 zł
Masaż klasyczny częściowy 20 zł
Masaż klasyczny całego kręgosłupa 40 zł
Masaż klasyczny całego kręgosłupa i kończyn 100 zł
Masaż limfatyczny częściowy 20 zł
Fotel masujący 5 zł
Gimnastyka ogólnieusprawniająca 10 zł
Gimnastyka wad postawy indywidualna 20 zł
Gimnastyka wad postawy grupowa 6 zł
Fotel masujący 5 zł
Ćwiczenia czynno-bierne 20 zł
Ćwiczenia metodą PNF 20 zł
Ćwiczenia metodą McKenzie 20 zł
UGUL – podwieszka  całkowita 14 zł
UGUL – ćwiczenia w odciążeniu 7 zł
Ćwiczenia na rowerze 4 zł
Ćwiczenia na rotorze 4 zł
Pionizacja 15 zł
Wyciąg 10 zł
Rehabilitacja w domu pacjenta 50 zł
Porada lekarska ambulatoryjna 80 zł