POBYT DZIENNY

ZAPRASZAMY DO NOWOOTWARTEGO ZAKŁADU/ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DZIENNEJ W KALISKIM CENTRUM REHABILITACJI S.J. PRZY UL. ŚRÓDMIEJSKIEJ 34

Na Rehabilitację Ogólnoustrojową mogą być kierowani pacjenci których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego .
– czas trwania rehabilitacji w ośrodku oddziale dziennym to minimum 15 do 30 dni zabiegowych, gdzie na każdy dzień ustala się średnio 5 zabiegów;
– w naszym oddziale pracuje dobrze wyszkolona kadra lekarska oraz fizjoterapeutyczna;
– w trakcie leczenia na oddziale dziennym pacjent może skorzystać nieodpłatnie z następujących konsultacji:
•    Dietetyka
•    Psychologa
•    Terapeuty zajęciowego
•    Ortopedy
•    Logopedy

-skierowanie na pobyt dzienny zlecają lekarze specjaliści (z przychodni specjalistycznych a także z oddziałów szpitalnych) oraz lekarze POZ;
-pacjenci posiadający skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w oddziale dziennym musi być aktualne oraz zarejestrowane w rejestracji oddziału lub telefonicznie;
W przypadku rezygnacji uprzejmie prosimy aby Pacjent poinformował nas telefonicznie lub osobiście przynajmniej na dzień przed jego wykonaniem.

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO ODDZIAŁU DZIENNEGO  MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. ŚRÓDMIEJSKIEJ 34